Richtlijnen

Omdat we de activiteitenweek veilig willen houden voor iedereen hopen wij dat u zich aan de volgende richtlijnen houdt:

DE STANDAARD RICHTLIJNEN
● Was vaak uw handen met water en zeep.
● Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
● Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
● Schud geen handen.
● Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

KUS EN LOOP ZONE:
● Zet uw kind(eren) af in de "Kus en loop" zone.
● Verlaat de zone zo snel mogelijk na het afzetten van uw kind(eren). 

WANNEER ZIJN KINDEREN NIET WELKOM:
● Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de activiteitenweek mogen behalve:
- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
- als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
- als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak.

●  Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
- het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten).

●  Mocht uw kind klachten hebben en niet kunnen komen. Wilt u dan uw kind afmelden bij Robbert Weideveld, via de gegevens die u voor de activiteiten week ontvangt.

● Uw kind is weer welkom als deze 24u klachten vrij is.

S5 Box

Inloggen

Registreren