Over ons

Stichting KIVAC is de organisatie achter het kinderdorp in Haalderen. De stichting is als organisatie in het begin van de jaren zeventig opgericht. KIVAC staat voor Kinder Vacantie Comité. Het doel van het KIVAC is om activiteiten te organiseren voor jongeren tussen de 4 en 15 jaar.

In de eerste jaren had het KIVAC een dagelijks bestuur (bestaande uit 3 leden) en kleine groep medewerkers. De medewerkers werden opgedeeld over drie groepen en waren verantwoordelijk voor het groepsprogramma. Het dagelijks bestuur zorgde voor alle andere activiteiten. Na mate de eerste jaren voorbij gingen is ook de organisatie van het KIVAC veranderd. Zo kwam er een werkgroep bij, die de algemene activiteiten zoals de fancy-fair en ouderavond gingen organiseren. In 1983 is de eerste aanzet gemaakt naar de organisatie van nu. Door de werkgroep naar het bestuur over te hevelen, waardoor een bestuur ontstond van 7 leden. In 1986 is het KIVAC een stichting geworden door statuten op te stellen en zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is gedaan om hoofdelijk niet meer aansprakelijk te zijn en de mogelijkheid om het kinderdorp te verzekeren.

In verschillende groottes en samenstellingen is er door de jaren heen gewerkt aan de organisatie zoals stichting KIVAC deze kent. Een organisatie met een bestuur (bestaande uit vijf leden) en een grote groep medewerkers. De stichting kent in een zekere zin een verenigingskarakter. Het bestuur van de stichting bepaald wat er gebeurd binnen de organisatie en de medewerkers adviseren het bestuur hierbij. De medewerkers zijn onderverdeeld in verschillende groepen en commissies. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de invulling van de groepsprogramma’s en bij de invulling van andere activiteiten van de stichting.

Activiteiten st. KIVAC
Op dit moment richt het KIVAC zich alleen op het organiseren van het kinderdorp in Haalderen. Het kinderdorp is ooit opgezet om kinderen een vakantie te geven die niet op vakantie konden. Die gedachte is ook de reden waarom het KIVAC is opgericht. In de eerste jaren organiseerde het KIVAC in elke schoolvakantie een activiteit, dit kon een disco zijn maar ook een creativiteitsmiddag. Na een aantal jaar is besloten om zich vooral te focussen op het kinderdorp.

In 1986 is het Oranje comité Haalderen onder gebracht bij het KIVAC. Dit comité was een opzicht staande organisatie binnen het KIVAC en had een eigen bestuur. Onder andere de Koninginnedag en de Dodenherdenking werden georganiseerd door dit comité. Veel medewerkers van het KIVAC waren betrokken bij het Oranje comité. In 2004 is het Oranje comité losgekoppeld van het KIVAC.

Naast het organiseren van het kinderdorp staat het KIVAC graag klaar om activiteiten in Haalderen te ondersteunen. In sommige gevallen gaat het puur om het uitlenen van materialen. In andere gevallen helpen onze medewerkers, zoals bij de dodenherdenking (verkeerregelen).

Voorzitters
In de eerste jaren was Bert Ebben de grote motor achter het KIVAC. Na 6 jaar heeft Ben van Schaijk het een jaar overgenomen. Hierna is Bert weer teruggekomen als voorzitter, tot 1982. In 1982 is Bert definitief gestopt en is Gert Artz voorzitter geworden. Na acht jaar heeft Gert het stokje doorgegeven aan Ben Weideveld. Ben is maar liefst 16 jaar voorzitter geweest van de stichting. In 2005 draait hij zijn laatste kinderdorp als voorzitter en heeft René Abbink het in 2006 over.

Op dit moment is Robbert Weideveld voorzitter. Hij is eind 2013 voorzitter geworden, nadat René teruggetreden is.

S5 Box

Inloggen

Registreren